Opiskele tarpeidesi mukaan – ajasta ja paikasta riippumatta

Norjan teknologianeuvoston mielestä koronakriisi on osasyy siihen, että digitaalisesta oppimisesta on tullut uusi normaali. Seuraava askel on neuvoston mukaan elinikäisen oppimisen järjestäminen suoratoistopalveluna, johon kaikilla on pääsy kansallisen oppimisalustan kautta. Tällaista ehdotetaan uudessa raportissa.

 
Kuva: This is Engineering - Pexels Kuva: This is Engineering - Pexels

Suurten teknologisten muutosten odotetaan aiheuttavan 800 000 norjalaistyöntekijän työtehtäviin merkittäviä muutoksia. Tästä syystä Norjan teknologianeuvosto (Teknologirådet) ehdottaa, että maassa tulisi järjestää elinikäistä oppimista suoratoistopalveluna neljän elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti:

  • Mahdollisuuksia tulee olla tarjolla kaikille, sillä muutos koskee monia ja aikuiskoulutukseen osallistuminen on tällä hetkellä vähäistä sekä epätasaisesti jakautunutta.
  • Oppimisen tulee olla käytännönläheistä ja tarveperusteista, jotta sekä oppija että työnantaja kokevat sen hyödylliseksi ja jotta se voidaan kytkeä todellisiin työtilanteisiin.
  • Opetuksen tulee olla joustavaa, jotta sekä pienillä että suurilla työpaikoilla riittää aikaa ja resursseja osallistua.
  • Koulutuksen antama osaaminen tulee dokumentoida ja sen tulee hyödyttää osallistujaa, jotta kaikki työelämässä hankittu osaaminen voidaan koota yhteen ja tarkastella sitä kokonaisuutena.

Taustaa

OECD:n mukaan uusi teknologia tuo mukanaan radikaalin työtehtävien muutoksen, joka koskee kolmasosaa norjalaisista, sekä paljon uusia osaamistarpeita. Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoäly muuttavat työnkuvia, ja arviolta kolmasosa norjalaisista työllisistä kokee luultavasti lähivuosina työtehtäviensä muuttuvan radikaalisti. Muutosten odotetaan kohdistuvan laajasti eri sektoreihin ja useimpiin ammattiryhmiin. Pysyäkseen varteenotettavina ja houkuttelevina työntekijöinä huomispäivän työmarkkinoilla ihmisillä on oltava mahdollisuus päivittää ja muokata osaamistaan työelämän tarpeiden mukaiseksi.

Mallia Spotifysta

Teknologianeuvoston mukaan kansallinen oppimisalusta voisi toimia yhteisenä sisäänkäyntinä monien eri koulutuksentarjoajien koulutuksiin. Aivan kuten Spotifyn kautta pääsee helposti kuuntelemaan monenlaista musiikkia, alustan kautta oppijan tai työpaikan olisi helppoa löytää sopivia koulutuksia. Verkkopohjaiset kurssit ja koulutusohjelmat lisäävät joustavuutta, joten tulevaisuudessa entistä useampi pystyy osallistumaan.

Lue raportti tästä linkistä.