Opiskelijoiden erityistarpeet otetaan hyvin huomioon Oslon korkeakoulussa

 

Opiskelijoita on valmistunut yliopistosta kuulo- tai näkövammasta, sosiaalisista peloista tai keskittymisvaikeuksista huolimatta. Haasteellisia tilanteita voivat olla esim. suulliset esitykset ja tentin arvosteleminen, kun todistetusti toimintarajoitteinen opiskelija suorittaa tentin vaihtoehtoisella tavalla. Erityisjärjestelyjen onnistuminen edellyttää oppilaitokselta sopeutumista ja joustavuutta.    

Lue lisää (norjaksi) osoitteessa Hio.no