Opiskelumahdollisuudet uhattuina haja-asutusalueilla

 

Tämä käy ilmi kansalaisopistojen toiminnan arvioinnissa, jonka on toteuttanut Koulutuksen arviointineuvosto. – Yhdistymisten jälkeen kansalaisopistojen palvelut keskitetään usein kustannussyistä muutamaan paikkaan, jolloin haja-asutusalueilla asuvien mahdollisuudet osallistua koulutukseen heikkenevät, toteaa arviointiryhmän puheenjohtaja Martti Markkanen.
Arviointiryhmä katsoo, että valtion taholta tulevan ohjauksen tulisi olla joustavaa ja huomioida, että kansalaisopistojen toimintaedellytyksissä on paikallisia ja alueellisia eroja.
Suurin osa kansalaisopistoista on kuntien ylläpitämiä. Enimmillään opistoja oli 300, tällä hetkellä toiminnassa on noin 200 kansalaisopistoa.

Lisää aiheesta: www.edev.fi/portal/kansalaisopistot