Opiskelumotivaatiota lisäävällä kurssilla liian vähän osanottajia

 

Opiskelumotivaatiota lisäävä kansanopistokurssi on kolme kuukautta kestävä työmarkkinakoulutus, joka aloitettiin kaksi vuotta sitten Ruotsin hallituksen aloitteesta. Tarkoituksena on motivoida nuoria työnhakijoita, jotka eivät ole suorittaneet loppuun toisen asteen koulutusta, jatkamaan opintojaan.

Lisää aiheesta (ruotsiksi) sivustolla Folkbildning.se