Opitun tunnustamisen valtuuskunnalle pilottihanke

 
Hankkeessa käytetään toimintatapoja ja malleja, jotka Valideringselegationen on kehittänyt yhdessä eri alojen ammattilaisten ja järjestöjen kanssa. Hankkeesta on tehty esite.
Lisäksi valtuuskunta on tuottanut kirjallista materiaalia, jossa esitellään opitun tunnustamisen eri vaiheet tai osaprosessit. 
Lisää aiheesta.