Opp av sofaen!

 

Det er vinter, høy himmel og frost, fjelltoppene rundt Reykjavik har tatt på seg den hvite luen som karakteriserer vinterhalvåret. Til tross for at kulda har satt inn, og den mørkeste tiden av året nærmer seg, så kommer man ikke utenom å legge merke til et voksende antall voksne som har tatt sykkelen i bruk mellom hjemmet og arbeidet. DialogWebs utsendte i Island møter lederen for avdelingen for allmenn idrett ved Islands idrettsforbund og olympiske komité, Jóna Hildur Bjarnadóttir, for å høre hvordan unge og voksne blir lokket til å bli mer aktive og drive mer mosjon.

Allmenn idrett

Islands idrettsforbund og olympiske komité, ISI, har en egen avdeling for idrett for alle. Den driver forskjellige aktiviteter hele året gjennom. Hovedmålet er å bidra til en bedre folkehelse ved å oppfordre til fysisk aktivitet gjennom allsidige og gode aktiviteter. Helsemyndighetene i Island anbefaler minst 30 minutter fysisk aktivitet av moderat karakter daglig for voksne, og minst en time for barn. Barn og ungdom oppfordres til å delta i idrettslag, og der holdes medlemmene i fysisk aktivitet slik at de oppfyller minst de anbefalingene helsemyndighetene har. Men hva med de voksne?
– Vi starter året med Livsløpet i februar. Det er ett opplærings- og motivasjonsprosjekt som ISI driver for alle aldersgrupper. Prosjektet er i samarbeid med bl.a. Helsedepartementet, Senter for folkehelse, Utdanningsdepartementet og rikskringkastingen program 2. Prosjektet stammer fra Dansk Firmaidrætsforbund, som ga oss lov til å anvende deres ideer for arbeidsplasskonkurranse, nemlig Gang i arbejdspladsen. Men vi har tilpasset det til islandske forhold. Prosjektet går ut på å oppfordre islendingene til å tenke over sin daglige aktivitet, og øke den mest mulig, det vil si i fritid, husarbeid, arbeid, skole og ved valg av reisemåter.

Tre forskjellige muligheter

Er man 16 år og over, kan man delta i arbeidsplasskonkurransen. De som er 15 år eller yngre kan delta i motivasjonsprosjekt for folkeskolen. Alle kan delta i individuell konkurranse med registrering av sin daglige mosjon hele året. På prosjektets hjemmeside kan man følge med på antall deltakere og bedrifter, antall lag og de resultater som oppnås i de forskjellige kommuner. I tillegg kan enkeltpersoner opparbeide anerkjennelse hvis de registrerer 30 minutters aktivitet et bestemt antall dager pr. år, bronse (42 dager), sølv (84 dager), gull (252 dager) og platina for alle årets dager.
- Det er moro å kunne si at deltakerne er folk i alle aldrer, helt opp til 89 år, og at økningen i antall deltakere fra 2009 til 2010 var 44 %, med 13.337 deltakere i år. 1202 lag fra 394 bedrifter deltok i firmakonkurransen. Det syns vi er ett flott resultat, sier Jóna Hildur.

Sykle til jobben

Neste store aksjon foregår i mai, det bygger på samme prinsipp som Livsløpet, dvs. ideologien bak firmakonkurransen, men nå dreier det hele seg om antall dager og minutter. Fra 2003 har ISI arbeidet aktivt for å øke mosjon og samarbeid på arbeidsplassen med helse- og mosjonsaksjonen Sykle på jobben.
- Interessen for årets aksjon var fantastisk, sier Jóna Hildur, avdelingsleder i Islands idrettsforbund og olympiske komité. Vårt inntrykk er at folk blir stadig mer oppmerksomme på den positive effekten mosjon har på helse og sinn. Hun understreker at all form for aktivitet er godkjente kriterier for å la seg registrere, bare turen til og fra jobben er på egen energi.
- Du kan gå, løpe, jogge, bruke rulleskøyter, eller sykle, sier Jóna Hildur, og det er særlig interessant at ministrene som har vært med flere ganger, forteller i sine taler om egne erfaringer, erfaringer som de og deres medarbeidere har gjort under aksjonen i årenes løp. Medarbeidere på landets arbeidsplasser har vært veldig flinke og deltakelsen er mangedoblet på de seks åra som aksjonen har pågått.
- Jeg kan nevne at antall kilometer var 21 967 i 2003, eller nesten 16 og en halv gang rundt Island. I 2009 var antall kilometer kommet opp i 493 202,og det utgjør mer enn 368 ganger rundt Island, eller også 12,3 ganger jorda rundt.

Kvinneløpet

- Men Kvinneløpet er kanskje det prosjektet som vi er mest stolte over. Vi prøver å arrangere det rundt den 19. juni, som på Island er viet til kvinnefrigjøring. Da vi startet, så hadde vi fått informasjon om kvinneløpet i Finland. Men her på Island ligger det spesielle i at vi organiserer løpet på så mange ulike steder. Du kan løpe med om du er på ferie ut på landet, i hytte eller sommerhus. Løpet foregår på 90 forskjellige steder rundt om på hele Island, og på flere steder i utlandet. Der er det særlige arrangører som for eksempel i London og København. Noen tar imot registrering og deltakeravgift, arrangerer selve løpet og deler ut medaljer til de som fullfører. Deltakerne får en egen t-skjorte.

T-skjorta

- T-skjorta er et spesielt moment. Vi passer på at den er i de moteriktige fargene og har godt design. Da løpet skulle arrangeres for tjuende gang, annonserte vi etter kvinner som hadde t-skjorter fra alle årene, og tenk, det var over ti bare i Reykjavik som meldte seg! Engang var det et kvinnekor som skulle reise til Roma akkurat da løpet skulle gå. De registrerte seg, og hentet t-skjortene før de dro av sted. De løp stolte rundt i Roma i sin Kvinneløp-T–skjorter på samme tid som løpet foregikk på Island. I år har vi holdt på i 21 år, og det var rekordantall deltakere, rundt 15000. Vi mener at en del av suksessen ligger i at alle kan være med. Kvinnene kommer på egne premisser, de bestemmer selv farta, det er ingen konkurranse. Vi vet at for mange kvinner har deltakelsen i Kvinneløpet vært starten til videre trening. Det har gitt gnisten som skulle til for å sette i gang med regelmessig trening. Og det er i og for seg et kjemperesultat!

Andre aktiviteter

Først og fremst bidrar idretten til en bedre folkehelse gjennom sin daglige organisering av fysisk aktivitet. Samfunnet står overfor store utfordringer innenfor arbeid, inkludering, utdanning, helse, fritid og livsstil. Dette angår både den oppvoksende generasjonen og voksne, og utgjør en betydelig utfordring for landet generelt og for idretten spesielt. Derfor har vi også pågående prosjekt som stavgang, og vi holder kurs for undervisere og andre. Og så har vi i samarbeid med andre helseinstanser holdt møter og kurser med seniorer for å oppfordre dem til økt mosjon. Vi arbeider også med andre frie foreninger for å få nye ideer og sette dem ut i livet. Ett prosjekt som kalles ”Ísland á iði” (Island virvler) innebærer utgivelse av brosjyrer om forskjellig form for fysisk aktivitet, for eksempel svømming, og hvordan du kommer i gang og kan sette mål for treningen.
- Vi er bevisste på at fysisk inaktivitet er framtidens store helseutfordring, og inaktivitet skaper negative følger, både fysisk, psykisk og sosialt. Fysisk aktivitet derimot gir gode helseeffekter både på det kroppslige og mentale plan. Fysisk aktivitet og idrett gir også muligheter for å være sosial ved at personer med samme interesser samles og driver aktivitet sammen, er de siste ordene til Jóna Hildur Bjarnadóttir, leder for avdelingen for allmenn idrett i Islands idrettsforbund og olympiske komité.