Oppdatering av EQM og EQM+

EQM står for European Quality Mark opprinnelig utviklet av partnere fra 8 europeiske land.

 
EQM+ EQM+

EQM står for European Quality Mark opprinnelig utviklet av partnere fra 8 europeiske land.

- Arbeidlivets opplæringssenter er ansvarlig for EQM-sertifiseringer på Island. EQM er en transparant evalueringsprosess for utdanningstilbydere for å evaluere sin praksis basert på anerkjente kvalitetsstandarde. På Island har man utviklet sertifiseringen videre. Nå er det ikke bare standarder for utdanning men også for veiledning og validering, sier Bjorn Gardarsson leder for kvalitetsteamet. Hvis en organisasjon er sertifisert for veilending og validering godkjennes den med merket EQM+

EQM er designet for å møte de stadig økende kravene om læringsutbytte og felles kvalitetsstandarder for utdanningstilbydere utenfor det formelle skolesystemet. For voksenopplæringssentre på Island kan EQM-sertifisering være et skritt mot akkreditering av udanningsdirektoratet jfr. Lov om voksenopplæring nr 27/2010.

Mer om EQM her

Mer om det opprinnelige EQM på norsk her (pdf)