Oppia ikä kaikki – aikuiskoulutukseen osallistutaan yleisesti

 
Yleisimpiä aikuiskoulutuksen sisältöjä olivat liiketalous- ja oikeustieteisiin sekä palveluihin, turvallisuusalaan ja harrastuksiin liittyvät koulutukset. Noin joka kolmas 18-64-vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut oli saanut koulutusta näistä aiheista.
Puolet osallistuneista oli saanut koulutusta vähintään kahdeksan päivää. Vähiten koulutusta saaneelle neljännekselle kertyi koulutuspäiviä kolme ja eniten koulutusta saanut neljännes opiskeli vähintään yhdeksäntoista päivää vuonna 2006.
Naiset osallistuivat aikuiskoulutukseen miehiä useammin, ja he saivat koulutusta myös useampia päiviä. Naisten osallistumispäivien mediaani oli yhdeksän ja miehillä alle seitsemän päivää.
Lue lisää: www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2401/tilastot.html