Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

 

Elinikäinen oppiminen ja osallisuus olivat toistuvasti esiin nousevia aiheita lukuisissa keskusteluissa, joissa monissa oli mukana myös keskeisiä poliitiikkoja. Tapahtuman aloituspäivän päätti vaalivuoden ensimmäinen televisioitu puoluejohtajien keskustelu, kun taas tapahtuman toinen päivä oli omistettu koulutuspolitiikalle.

Arendalin politiikkaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja siitä on ehtinyt lyhyessä ajassa muodostua maan suurin politiikka- ja demokratiakeskustelun kohtauspaikka. Arendalin tapahtuma on samantyyppinen kuin Ruotsin Almedalsveckan ja Tanskan Bornholmissa järjestettävä Folkemøde. 

Kasvavien osaamisvaatimusten ja työelämän muutosten myötä myös elinikäinen oppiminen on saanut yhä enemmän tilaa tapahtuman ohjelmassa.

Miten kaikki saadaan mukaan oppimistoimintaan? Miten kursseja tulee suunnitella, jotta ne saadaan uusien aikuiskohderyhmien ulottuville? Onko organisaatiokulttuurissamme jotain, joka saattaa vaikuttaa ulossulkevasti niihin jotka eivät osallistu? Onko osallistaminen meidän vastuullamme?

Norjan sivistysliittojen kattojärjestö Voksenopplæringsforbundet (VOFO) järjesti paneelikeskustelun, jossa keskusteltiin kansalaisjärjestöjen roolista osallistamistyössä. Paneeliin osallistui edustajia Norjan diabetesliitosta, Norjan soittokuntien liitosta, Punaisesta Rististä sekä kulttuuri- ja perinneaiheisiin erikoistuneesta sivistysliitosta. VOFOn pääsihteeri Gro Holstad johti keskustelua esittämällä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä sivistysliittojen ja kansalaisjärjestöjen Norjassa tekemän osallistamistyön kannalta.

Lue Arendalsuka-tapahtumasta (norjaksi)