Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

 
Toinen palkinnon saajista on Elín Þór Björnsdóttir. Hän ehdotti tietyn kurssin järjestämistä läheisessä oppimiskeskuksessa ja kokosi oma-aloitteisesti tarvittavan määrän osanottajia. Toinen oppimislähettiläs on maatalousyrittäjä Kornína Óskarsdóttir, joka teki aloitteen maanviljelijöille suunnatusta neuvontatoiminnasta.
Elinikäisen oppimisen keskukset nimeävät oppimislähettiläs-palkintoehdokkaat. Ehdokkaaksi voidaan nimetä aikuisoppija, joka muun muassa:
• on ansioitunut esim. menestymällä opiskelussa tai suorittamalla loppuun opinnot
• on toiminut oma-aloitteisesti ja rohkeasti vaikeuksista (esim. oppimisvaikeuksista) huolimatta
• pystyy edustamaan ryhmäänsä mm. kokouksissa ja kertomaan kokemuksistaan medialle jne.
Englanninkielistä tietoa FA:sta www.frae.is//default.asp?webid=5