Oppisopimus – oppia työtä varten

 

Lähes 10 000 nuorta osallistuu syksyllä 2008 alkaneeseen toisen asteen oppisopimuskokeiluun. Ensi vuonna oppisopimustoiminta vakiintuu osaksi uudistettua lukiokoulua. Toimikunnan tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että yhdeksän kymmenestä kokeiluun osallistuvasta yrityksestä suhtautuu siihen myönteisesti. Tutkimuksessa mainitaan kolme pääasiallista tekijää, jotka vaikuttavat yrityksen tai organisaation päätökseen ottaa vastaan oppisopimusopiskelijoita: rekrytointi, osallistuminen paikallisyhteisön kehittämiseen ja halu vastata työelämän osaamistarpeisiin.   

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12465/a/155371