Opplæringen av basismatematikk

Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Denne metodiske veiledningen tog utgangspunkt i et prosjekt med bruk av språkhjelpere i basismatematikk for deltakere med liten skolebakgrunn ved et voksenopplæringssenter høsten 2017, og eksemplene er smakebiter fra dette prosjektet.

Språkhjelpere defineres i denne sammenheng som «kursdeltakere med samme morsmål, som hadde kommet lenger i andrespråkstilegnelsen og hadde lengre skolegang fra hjemlandet» (Alver & Drege-lid, 2016), og som i tillegg har noe mer matematikk-kompetanse enn deltagerne de skal bistå.

Les veiledningen her.