Opplæring innenfor kriminalomsorgen

Lær av prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen av innsatte. Prosjektene viser hvordan skoleavdeling og arbeidsdrift i fengslene kan samarbeide.

 

Lær av prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen av innsatte. Prosjektene viser hvordan skoleavdeling og arbeidsdrift i fengslene kan samarbeide.

Læs mere...
 

Etter internasjonale konvensjonar skal ingen nektast rett til utdanning. Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg. Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla. Det er lokale vidaregåande skular som har det praktiske ansvaret for opplæringa.
Fylkesmannen i Hordaland har det nasjonale ansvaret for all opplæring innan kriminalomsorga.

Læs mere...