Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

 

Prosjektet fikk økonomisk støtte fra fondet for utvikling av innvandring siste vår. Foreningen for kvinner av utenlandsk herkomst (W.O.M.E.N) er samarbeidspartner i prosjektet.  

Kurset er tenkt for kvinner av utenlandsk herkomst som vil bearbeide sin forretningsplan. Det stilles ikke krav om at en virksomhet er opprettet, men at ideen for en virksomhet skal være fullt utviklet. Kurset handler bl. a. om opplysning om entreprenørskap, utarbeiding av handlingsplan, markeds- og konkurranseanalyser, markedsføring på internettet, budsjettering, finansiering, skatter og lønninger.
Kilde: Arbeidsdirektoratet, mer på islandsk