Öppna landskap - att riva murar

 

Öppna landskap – att riva murar

Öarnas konferens

 

Ö-konferensen 2014 på Åland byggde vidare på konferensen från Gotland (Bygga broar), där fokus fortsatt ligger på samverkan mellan olika verksamheter och organisationer. Denna gång valde vi att uppmärksamma behovet av samverkan på annat sätt, nämligen att utnyttja befintlig kompetens och resurser för det som ska åstadkommas genom att metaforiskt riva de murar som avgränsar en organisation från en annan.

PROGRAM

Måndag 15. september

>>> se program her:  Öarnas program 2014 

Resurser: