Oppretter folkehøyskole i Seydisfjord

 

Undervisningen bygger på den tradisjonelle Grundtvigiske ideologi. I tillegg henter skolen inspirasjon til LungA festivalen og Kaospilotutdanningen i Århus, Danmark. Opprettelse har stor oppbakking fra lokalsamfunnet.
- Vi starter med 35 elever og samarbeider med lokale pensjonater som kommer til med å fungere som internat. På den måten kan vi utnytte de resurser som allerede er til stede og styrke eksisterende bedrifter, sier Björt Sigfinnsdóttir, en av Lungaskolens arrangører. Skolen er også i samarbeid med Islands akademi for kunst, lokale myndigheter, Kaospilot skolen i Århus, Skaftfell senter for visuell kunst og Seydisfjord tekniske museum.

Mer på engelsk: http://lunga.is/