Opråb fra Vestjylland

 

Der er langt mellem husene på Skærum-kanten i Vestjylland. Men et utal af borgere såvel som en stor del af landets fremmeste forskere har lært sig at finde vejen til Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, som i år fejrer 25 års jubilæum. En af initiativtagerne og mangeårig ildsjæl på stedet, Gudrun Aspel, der både varetager opgaven som daglig leder og bestyrelsesformand, måtte selv rejse langt, da hun som ung besluttede sig for at læse psykologi ved Københavns Universitet. Og det har altid optaget hende, hvordan man kan få uddannelsesinstitutioner til at række ud til de fjerneste afkroge af landet, hvor mange mennesker stadig bor.
- I mine øjne hører folkeuniversitetet blandt de fornemste demokratiske institutioner, vi har, fordi det rækker ud til alle med interesse og lyst til at deltage, uanset hvilke forudsætninger man har. Folkeuniversitetet sikrer det vigtige samspil mellem kunst, videnskab og samfund, slår Gudrun Aspel fast.

Både økonomi og økologi er vigtigt

Da tanken i sin tid modnedes hos hende om at etablere et større center, som skulle fungere som et redskab for den samlede danske folkeuniversitetsvirksomhed med blandt andet internatkurser, hvor forskere og almindelige borgere kunne inspirere hinanden, tog hun kontakt til nu afdøde Thorkil Kristensen. Som politiker og videnskabsmand favnede han både økonomiske problemstillinger og spørgsmålet om en økologisk bæredygtig udvikling. Og så var han som hende optaget af at styrke dialogen mellem borgere og forskningen også langt ude i landdistrikterne.
Den tidligere finansminister nød stor respekt, og med ham som bestyrelsesformand lykkedes det at samle både økonomiske garantier og stor regionalpolitisk opbakning til at realisere Skærum Mølle.

Et arnested for dialog

I de første år havde Skærum Mølle især fokus på formidling af naturvidenskab. Der blev blandt andet arrangeret kurser i geologi med deltagelse af landets fremmeste forskere og professorer. Men for Gudrun Aspel er det ikke mindst det tværfaglige, der peger fremad. Derfor kastede centret sig snart ud i at arrangere kurser og foredrag, der også satte humaniora, kunst, samfund og teologi på dagsordenen. Borgerne kvitterede ved at møde så talstærkt op, at man lejlighedsvis måtte improvisere og finde husly i den nærliggende sognegård, når eksempelvis 150 mennesker ville lytte til et arrangement om forfatteren Martin A. Hansen. I dag råder Skærum Mølle over sin egen rummelige foredragssal og har flere tusinde kursister om året fra hele landet.
- Vi vil være stedet, hvor strømninger mødes. Vi favner såvel Grundtvigs folkelighed som Brandes’ kritisk vurderende blik. Og ikke mindst vil vi være arnested for dialogen – både den tværfaglige dialog og for samtalen mellem borgerne og forskerne. Det værdsætter de mest højtspecialiserede forskere, mærker vi. De nyder at komme herud og opdage, hvad der optager folk og at få del i den mangfoldige viden, deltagerne besidder, uden nødvendigvis at have papirer fra uddannelsesinstitutioner på den, fremhæver Gudrun Aspel tilfreds.

Topforskere debatterer den sultne verden

Skærum Mølle lægger stor vægt på samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskere og grupper af borgere i såvel ind- som udlandet. Efter murens fald var centret blandt andet vært for flere grupper fra Rumænien med støtte fra Demokratifonden. Og forskere fra Rusland og Frankrig har i Vestjylland fået ideen om den nordiske folkeoplysningstradition så grundigt ind under huden, at de efterfølgende har søgt at sprede den i deres hjemlande.
I denne tid er centret ved at forberede sig til et nyt stort og prominent rykind, når man d. 4. juni åbner dørene for sit syvende Thorkil Kristensen seminar, arrangeret i samarbejde med Grundtvigsk Forum. Det vil stille skarpt på, hvordan verden tackler udfordringerne med sult, fattigdom og stigende fødevarepriser i de kommende årtier, hvor klodens befolkning i 2050 vil runde ni milliarder mennesker. Med emner som etik, økonomi, bæredygtighed og fødevareproduktion lever seminaret helt op til centrets målsætning om tværfaglighed.
Blandt oplægsholderne er blandt andet to verdenskendte danske forskere, Per Pinstrup-Andersen, der i mange år har arbejdet med økonomisk udvikling med vægt på be¬kæmpelse af fattigdom, sult og underernæring i udviklingslandene, og Sven Burmester, tidligere vicedirektør i Verdensbanken og chef for FN’s befolkningsfonde i Kina og Nordkorea.
- Den sultne verden vedkommer os alle, og vi blev utroligt glade for, at så travle forskere vil flyve ind fra Washington for at være med hos os. Dermed bliver dagen et opråb til hele verden fra Vestjylland, siger Gudrun Aspel.

Skærum Mølles formål:

• At fremme idéen om Folkeuniversitetet som bindeled mellem videnskab, kunst og samfund
• At oprette og drive Skærum Mølle som udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning
• At udbygge samarbejdet med andre institutioner på uddannelsesmæssige og forskningsmæssige områder
• At arbejde med astronomi og geologi, formidling af ældres livserfaring, udvikling af turisme, individuelle studieophold og internationalt samarbejde
• At give mulighed for, at personer - enkeltvis eller i fællesskab - kan få ro til at fordybe sig i enkelte emner

Læs mere om seminaret ”Den sultne verden – det vedkommer os alle”: PDF

Link til Skærum Mølle:
www.skaerum.dk