Osaaminen työelämän näkökulmasta

Osaamista työelämän näkökulmasta tarkastelevan NVL-verkoston raportissa nostetaan esiin tärkeitä strategisia kysymyksiä, joilla edesautetaan koulutuksen ja työelämän välisten siirtymien onnistumista ja liikkuvuutta työelämässä.

 

Raportin tarkoituksena on kehottaa Pohjoismaita laatimaan kansallinen osaamisstrategia ja osaamispolitiikka, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja politiikan alojen väliseen yhteistyöhön ja joka mahdollistaa tehokkaan osaamisen ylläpitojärjestelmän toiminnan työelämässä. Kyse on siitä, että on löydettävä oikea tasapaino markkinavoimien ja viranomaisohjauksen välillä, työelämän dynamiikan ja oppilaitosten kapasiteetin sekä perinteiden välillä ja työelämän osaamistarpeiden sekä yksilöiden lahjakkuuden vapaan kehittämisen välillä.

Verkosto esittelee raportin kaikki Pohjoismaat kattavalla kiertueella. Tukholma on vuorossa 9. marraskuuta, Pietarsaari 22. marraskuuta, Helsinki 10. marraskuuta ja Kööpenhamina 7. joulukuuta.

Lisää aiheesta (pohjoismaisilla kielillä)