Osaaminen työelämän näkökulmasta

Pohjoismaat panostavat paljon oppimisen kehittämiseen.

 

Alituiset uudet haasteet, kuten globalisaatio, digitalisaatio ja väestörakenteen muutokset, kasvattavat kuitenkin uusien koulutusmuotojen, monisektorisen yhteistyön ja parempien yhteisten ratkaisujen tarvetta. 
Tästä lähtökohdasta on luotu pohjoismainen verkosto, jonka tarkastelee osaamista työelämän näkökulmasta. Verkosto koostuu työelämäjärjestöjen ja eri koulutusmuotojen edustajista, jotka keskustelevat keskenään pohjoismaisista oppimisen tunnistamisen järjestelmistä ja rakenteista. Verkosto on muun muassa tunnistanut ja tehnyt näkyväksi työpaikoilla tapahtuvia ammattiosaamisen kehittämisen parannuksia. Verkoston mukaan osaamisen kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja työelämälähtöisten järjestelmien kehittäminen sekä luominen edellyttävät kansallisen tason poliittisia toimia ja yritysten, ammattiliittojen ja -yhdistysten sekä koulutuksen järjestäjien muutostoimia niin paikallis- kuin aluetasolla.     
”Osaaminen työelämän näkökulmasta”-verkosto on tehnyt yhteenvedon haasteista raporttiin, jonka tarkoituksena on toimia innoituksena ja luoda pohjaa osaamisen kehittämisestä käytävälle keskustelulle. Raportin suosituksiin sisältyvät muun muassa osaamisen uudelleenarviointi, poliittisen yhteistyön kehittäminen, työmarkkinaosapuolten liiketoimintaosaamisen syventäminen sekä yksilön oman vastuun nostaminen keskusteluun. Näistä aiheista keskustellaan kahdessa miniseminaarissa, joista toinen pidetään Helsingissä 10. marraskuuta ja toinen Pietarsaaressa 22. marraskuuta. Kaikista osallistujamaista kerättyjä ajatuksia ja päätelmiä esitetään tiivistetysti tärkeysjärjestyksessä, ja niiden pohjalta jatketaan kehitystyötä niin kansallisella kuin pohjoismaisella tasolla. 
Linkki raporttiin (ruotsiksi)
Lisätietoa (ruotsiksi)