Osaaminen työelämän silmin – raportti pohjoismaisesta näkökulmasta

NVL:n hanke Kompetanse sett fra arbeidslivet (osaaminen työelämän silmin) esittelee pohjoismaisen monialaisen työskentelynsä tuloksia ja suosituksia järjestämällä Pohjoismaissa seminaarisarjan.

 

Ensimmäinen seminaari järjestettiin Oslossa 29. maaliskuuta työntekijöiden keskusjärjestö LO:n, Virke-JÄRJESTÖN, NVL:n ja Norjan sivistysliittojen kattojärjestö Voksenopplæringsforbundetin yhteistyönä. Seminaariin osallistui mittava joukko työmarkkinaosapuolten, politiikan sekä koulutussektorin eudstajia, jotka keskustelivat vilkkaasti raportin suosituksista. Verkoston jäsenet Benedikte Sterner LO:sta ja Tormod Skjerve Virke-järjestöstä esittelivät raportin tulokset.

Norjan hallitus esitteli vastikään osaamispoliittisen strategiansa. Virke-järjestön Tormod Skjerve, joka on verkoston jäsen, oli sitä mieltä, että pohjoismainen tulos voi toimia innoituksena Norjan strategian toteuttamissa. Hänen mainitsi muun muassa, että raportissa painotetaan tiettyjä osa-alueita, joita tulisi vahvistaa Norjassa ja jotka eivät tule kovinkaan selvästi esille osaamisstrategiassa.

Osallistujien tärkeiksi nostamien suositusten joukossa oli yhteisen ja yhtenäisen järjestelmän luominen sekä työelämässä että kolutusjärjestelmässä käypien//HYVÄKSYTTÄVIEN tutkintojen ja osaamisen kuvailuun ja tunnustamiseen. Olennainen osa sellaista järjestelmää on se, että työelämässä hankitun osaamisen arvo ymmärretään ja tunnustetaan. Paljon kannatusta sai myös suositus, jonka mukaan tietoutta työelämässä tapahtuvan osaamisen kehittämisen talousnäkökulmista tulisi lisätä.