Osaamisen kehittäminen kriisiaikoina

 
Työelämän perustaito-opetus on ohjelma, jossa julkisen ja yksityisen sektorin työpaikat voivat hakea tukea luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkataitojen opettamiseen sekä motivointitoimintaan. Opetuksentarjojajat ja työelämäjärjestöt voivat hakea tukea yhdessä opetuksen järjestävän työpaikan kanssa. Tuen avulla on tarkoitus vahvistaa aikuisten työntekijöiden ja -hakijoiden perustaitoja. Tavoitteena on vähentää syrjäytymistä työelämästä ja lisätä koulutukseen osallistumista. Tavoittaakseen suuremman osan kohderyhmästä hallitus aikoo muuttaa hieman ohjelman painopistettä. Nyt pyritään tavoittamaan erityisesti seuraavia ryhmiä:
- suhdanneherkillä aloilla työskentelevät (esim. rakennusala ja kauppa) 
- työttömät (tiivistämällä työ- ja etuusviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä)
- työelämän ulkopuolella olevat (tiivistämällä opintokeskusten kanssa tehtävää yhteistyötä)
Linkki suurkäräjäesitykseen:
www.vofo.no/images/file/stprp37.pdf