Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu

 

Lähivuosina yrityksissä painotetaan kaikilla aloilla etenkin esimiestaitoja. Teollisuusyritykset tähdensivät lisäksi moniosaamisen merkitystä, sillä prosessit ja tuotteet ovat monipuolistuneet. Teollisuusyritysten korostama moniosaaminen haastaa koulutusjärjestelmän – erityisesti ammatillisen tutkintojärjestelmän – joustavuuden vastata yritysten tarpeisiin.
Eniten verkko-oppimista käytettiin palvelualalla, jossa joka toinen EK:n jäsenyritys hyödynsi verkkoa osaamisen kehittämisessä. Erityisen suosittua se oli kaupan alalla, finanssialalla sekä niissä yrityksissä, joissa käsiteltiin tietosisältöjä tai luotiin ohjelmistoja ja järjestelmiä.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima- ja koulutustarpeita. Tiedusteluun vastasi yli tuhat yritystä, joiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 415 000 henkilöä.

Lisää aiheesta osoitteessa Ek.fi.