Osaamisen validointi ja työvoimapula

Voiko aiemmin hankitun osaamisen validointi auttaa työvoimapulan ratkaisemisessa?

 
Kuva: www.pixabay.com Kuva: www.pixabay.com

Työttömyysaste on Färsaarilla ennätyksellisen matala: Viime vuoden syyskuussa työttömyysprosentti oli laskenut 0.9 prosenttiin, kun se vuoden 2018 syyskuussa oli 1,3 prosenttia. Färsaarilla tällä hetkellä käynnissä olevat isot rakennushankkeet kärsivät tästä syystä pahasta työvoimapulasta. 

Färsaarten työnantajajärjestön mukaan tulevissa hankkeissa on odotettavissa suuria ongelmia niin rakennusalalla kuin muillakin aloilla, kuten kasvussa olevalla matkailualalla. Siksi järjestö on vedonnut viranomaisiin, jotta nämä helpottaisivat väliaikaisen ulkomaisen työvoiman tuomista maahan akuutin työvoimatarpeen kattamiseksi.  

Vuodesta 2012 lähtien Färsaarilla on kehitetty määrätietoisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eli validoinnin mallia, joka perustuu pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin esikuviin. Vuonna 2014 astui voimaan osaamisen validointia koskeva laki. Lain nojalla kaikilla yli 25-vuotiailla, joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta, on oikeus osallistua validointiin eli hakea osaamiselleen tunnustusta suhteessa koulutussisältöihin.
Färsaarten ammattikoulutusviranomainen Yrkisdepilin on vastuussa siitä, että aiemmin hankitun osaamisen validointi otetaan osaksi kaikkia koulutusohjelmia. 

Osaamisen validoinnilla laaja hyväksyntä elinkeinoelämässä 

Ottaen huomioon sen, millaiset resurssit Färsaarilla on käytössä pätevän ja uskottavan validointimallin luomiseen, työ etenee hitaasti mutta varmasti. Pieniä edistysaskeleita ja muutoksia on välillä vaikeaa huomata. Iso osa valmistelutyöhön kuluneesta ajasta on kulunut siihen, että validoinnin merkitystä on tehty ymmärrettäväksi tärkeimmille yhteistyötahoille – erityisesti  käsityöammattien edustajille ja ammattitoimikunnille, joiden vastuulla on varmistaa ja ylläpitää riittävää osaamistasoa eri ammattikunnissa. Nyt vaikuttaa siltä, että osaamisen validoinnille on saavutettu laaja hyväksyntä färsaarelaisissa oppisopimuskoulutusohjelmissa: validointia pidetään hyödyllisenä sekä opiskelijalle että työnantajalle.  

Osaamisen validointi työttömyyden yhteydessä 

Perinteisesti muissa pohjoismaissa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja validointia on käytetty erityisesti työttömyyden kohdatessa, esimerkiksi irtisanomisten ja yrityskonkurssien yhteydessä. Maahanmuuttajien koulutustausta taas yleensä poikkeaa uuden kotimaan tavanomaisista koulutuspoluista ja -vaatimuksista, ja myös heidän kohdallaan korostetaan validoinnin tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja. 
Niinpä osaamisen validointi toimii avaimena työvoiman liikkuvuuteen ja työn uudelleenjärjestelyyn sekä yksilön että tarvittaessa elinkeinoelämän näkökulmasta. Tämä koskee esimerkiksi työvoimapulatilanteita, vaikka niitä pidettäisiinkin väliaikaisina.

Laajempi uraohjausjärjestelmä kehitteillä 

Viime vuoden elokuussa Färsaarille perustettiin uraohjauskeskus, joka on erityisesti suunnattu niille, jotka eivät ole koulutusjärjestelmän tai muiden virallisten tahojen tarjoaman ura- tai opinto-ohjauksen piirissä. Ohjauskeskus on opetusministeriön perustama ja toimii kokeiluluontoisesti. Sen tarkoituksena on valmistella ja kehittää kaikille kansalaisille sopiva elinikäisen ohjauksen malli. Kehitteillä olevasta elinikäisen uraohjauksen mallista tulee varmasti olemaan paljon hyötyä Färsaarilla tehtävälle validointityölle.