Osaamisfoorumeita ja urakeskuksia

 

DialogWebin tuoreimpien artikkelien aiheina ovat mm. osaamisfoorumit ja urakeskukset. Ruotsin hallitus on antanut kaikille hallintoalueille tehtäväksi kartoittaa alueen osaamista ja tarpeita osaamisfoorumien avulla. Värmlannissa prosessi on järkeistänyt työnantajien, koulutuksen järjestäjien ja työnvälitysviranomaisten välistä yhteistyötä.
Norjassa uraohjaus on yksityishenkilöille ilmainen julkinen palvelu,joka toimii myös työnhakijapalveluista vastaavien viranomaisten työkaluna.
- Meidän tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme löytämään "oikea hyllynsä työmarkkinoilta", sanoo Kjersti Isachsen, Skienissä sijaitsevan Telemarkin urakeskuksen toiminnanjohtaja.

Lue lisää (skandinaavisilla kielillä) osoitteessa www.dialogweb.net ja kommentoi ja tykkää Facebookissa: www.facebook.com/dialogweb.