Osaamispolitiikan viraston nimi vaihtui

Norjan osaamispolitiikan kansallinen virasto Vox on vaihtanut nimeään ja on nyt nimeltään Kompetanse Norge.

 

- Uusi nimi viittaa selvemmin kansalliseen tehtäväämme, joka on työ- ja yhteiskuntaelämään osallistumisen edistäminen, johtaja Gina Lund luonnehtii. 3. helmikuuta Norjan hallitus esittelee uuden kansallisen osaamispoliittisen strategian. Se on laadittu yhteistyössä työelämäosapuolten, sivistysliittojen kattojärjestön VOFOn sekä saamelaisväestön edustajien kanssa. Kompetanse Norge toimii strategiatyön sihteeristönä.

Lisätietoa (norjaksi)

*kompetanse = osaaminen