Osaamispolitiikka edelleen painopisteenä Norjassa

Osaamisuudistuksen, kotouttamisstrategian ja osallisuustalkoiden jatkaminen sisältyy Norjan hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2020.

 

Norjan hallitus aikoo suunnata 112 miljoonaa kruunua lisää rahaa osaamisuudistukseen, joka kulkee nimellä ”Lære hele livet” (Oppia koko elämä). Vuodelle 2020 uudistukseen on varattu yli 300 miljoonaa kruunua. 

Uudistuksen taustalla on se, että työt, joissa ei edellytetä juurikaan muodollista pätevyyttä, ovat yhä harvemmassa. Lisäksi teknologinen kehitys edellyttää uudenlaista osaamista, ja monilla työpaikoilla on vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla olisi niiden tarvitsemaa osaamista.    

Hallituksen ehdotukseen sisältyy seuraavaa: 

- Osaamisohjelman perustamiseen 30 miljoonaa kruunua ja 97 miljoonan kokonaiskehys vuodelle 2020. Lisäyksestä 15 miljoonaa kruunua käytetään ohjelmiin, jotka kohdistetaan erityisen voimakkaassa muutoksessa oleville ammattialoille. Rakennus- ja teollisuusalan ohjelmat jatkuvat tämän osaamisohjelman alaisina. Sama koskee kunnallisen terveydenhuolto- ja hoiva-alan ohjelmaa. Työelämäosapuolia on lisäksi pyydetty ehdottamaan ohjelmaan kolmatta ammattialaa, jotta sitä saadaan laajennettua.   

- 10 miljoonaa kruunua toimenpiteisiin, jotka suunnataan toisen asteen koulutuksen keskeyttäneille 16 –24-vuotiaille nuorille. 

- 41 miljoonaa kruunua Norjan valtion opintolainarahastolle opintotuen sovittamiseksi paremmin niiden aikuisten tarpeisiin, jotka haluavat yhdistää opiskelun työntekoon ja perhe-elämään. 

- 5 miljoonaa kruunua sadan uuden opiskelupaikan perustamiseen korkea-asteen ammatilliseen koulutukseen.    

- 36,1 miljoonaa kruunua täydennyskoulutuspilottihankkeen jouduttamiseen.

Kotouttamispanostus 

Vuoden 2020 budjettiehdotukseen sisältyy myös kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin suunnattava lähes 320 miljoonan kruunun määräraha. Rahoja aiotaan käyttää muun muassa aikuisten maahanmuuttajien ammattikoulutuksen tukemiseen. Hallitus haluaa myös perustaa lisää nuorille maahanmuuttajille suunnattuja, toisen asteen opintoihin valmistavia luokkia, jotta entistä useampi oppilas saa tukea toisen asteen koulutuksen suorittamiseen. Lisäksi suunnitteilla on täydennyskoulutusta opettajille, jotka opettavat norjan kieltä aikuisille.

Osallisuustalkoot 

Hallituksen ehdotuksen mukaan inkluusio- eli osallisuustalkoisiin suunnataan 50 miljoonan kruunun lisärahoitus vuonna 2020. Tavoitteena on muun muassa kannustaa työnantajia palkkaamaan enemmän vajaakuntoisia ja henkilöitä, joilla on aukkoja työhistoriassa. Lisäksi hallitus esittää lisärahoitusta suunnattavaksi yksilölliseen työllistämistukeen ja työelämässä käytettäviin henkilökohtaisiin avustajiin.