Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

 

Ruotsi haluaa työskennellä ensi vuonna osallistavamman, innovatiivisemman ja turvallisemman Pohjolan puolesta. Vuoden 2018 ohjelma on laaja ja siinä käsitellään useita reaalipolitiikan aloja. Aikuiskoulutuksen osalta ohjelmassa korostetaan sitä, että on tärkeää taata koulutusympäristöjä ihmisille koko Pohjolassa. Digitalisaatio ja sen merkitys yhteiskunnan kehitykselle mainitaan ohjelmassa toistuvasti, ja siinä todetaan, että digitalisoinnin ja automatisoinnin vaikutuksia osaamistarpeisiin pohjoismaisilla työmarkkinoilla tulisi tarkastella. Ohjelmassa mainitaan myös, että pohjoismaista yhteistyötä tulee jatkaa sen tutkimiseksi, kuinka digitaaliset työkalut voivat helpottaa maahanmuuttajien kielenoppimista ja viestintää sekä siten myös kotoutumista. 

Lisää aiheesta(ruotsiksi)