Osallistava vapaa sivistystyö

Uusi raportti analysoi pohjoismaisen vapaan sivistystyön piirissä onnistuneesti toteutettuja osallistamishankkeita.

 

Raportissa etsitään vastausta siihen, mitä tarvitaan, jotta maahanmuuttajista tulisi osa yhteiskuntaa ja työelämää. Pääpaino on työelämäkysymyksissä, mutta myös kieliasioita ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumista käsitellään. Raportissa esitetään kymmenen suositusta toimivan osallistamisen edistämiseksi, ja sitä on tarkoitus hyödyntää jatkokeskusteluissa. Raportti on englanninkielinen.

Lue lisää