Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

 

• Ruotsissa sukupuolten välisessä tasa-arvossa on päästy pitemmälle kuin useimmissa maissa. Naisilla ja miehillä ei kuitenkaan vieläkään ole yhtä paljon vaikutusvaltaa eikä taloudellista itsenäisyyttä.
• Päätöksenteon kannalta on tärkeää, että kaikki osallistuvat demokraattiseen prosessiin. Ruotsalainen demokratia on syvälle juurtunut, mutta sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä.
• Myös integraatio on avainalue. Integraatio on hyödyttänyt Ruotsia paljon ja voi tulevaisuudessakin antaa tärkeän panoksen hyvinvointiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että Ruotsi säilyy suvaitsevana maana, jossa ulkomailla syntyneiden integraatio toimii nykyistä paremmin.

Selvityksen on laatinut Patrick Joyce, tulevaisuuskomission asiantuntija.

Lisää aiheesta (ruotsiksi) Ruotsin hallituksen verkkosivuilla: 
www.regeringen.se/sb/d/16541/a/209123