Östersjöfonden belönar Östersjöns hjältar

 

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, mera känd som Östersjöfonden grundades år 1989 genom en privat donation av affärsmannen, numera kommerserådet Anders Wiklöf. Syftet med fonden är att stödja forskning och annan verksamhet som bidrar till att öka skyddet av Östersjön.
Fortfarande är det framför allt Anders Wiklöfs namn som väcker folks intresse, berättar verksamhetsledare Edgar Öhberg och visar en tidningsartikel där flera personer som gjort stora donationer till förmån för Östersjön intervjuats.
Under sina 20 verksamhetsår har fonden belönat närmare 60 personer och institutioner som på ett eller annat sätt verkat för en hållbar utveckling i Östersjöområdet. Exempel som Edgar Öhberg gärna lyfter fram är forskarna Torsten Stjernberg och Björn Helander som 1999 belönades för sitt arbete med att vända utvecklingen för havsörnen.
Öhbergs egen drömpristagare är någon som haft mod och kraft att göra saker som upplevs som obehagliga och kontroversiella, mod att gå före och visa vägen.
-I dag finns kunskapen men vi stirrar oss blinda på alla begränsningar. Svåra beslut ses som politiska självmord.
Som ett exempel på en modig föregångare nämner han den numera avlidne åländska politikern Lasse Wiklöf, bror till fondens grundare.

Optimism

Fonden arbetar inom hela Östersjöområdet och spridningen av pristagarna under åren har varit god. Det är också viktigt för att fonden ska nå ut med sitt budskap.
Möjligheterna till att lyfta fram pristagarna och deras insats är framför allt begränsad till det lokala planet. Det sker genom information till media och ofta genom presentationer av pristagarna arbeten i samband med prisutdelningen. Inför 20-års jubileet kommer en skrift att sammanställas.
Ett annat sätt som Östersjöfonden lyfter sitt budskap om Östersjön är genom en teckningstävling för de åländska låg- och mellanstadieskolorna.
- Det är ett sätt att visa hur ungdomar tänker kring Östersjön och vad de tycker bör göras för att det ska bli bättre. Ungdomar överlag ser positivt på framtiden.
Öhberg själv beskriver sig som försiktigt optimistisk.
- Visst finns det mörka moln, men det finns också mer samlad kunskap och bättre ekonomi än tidigare, säger han.
- Det sker förändringar, men det går långsamt, därför tycker kanske några att det var bättre förr.
Bland hotbilderna nämner han överfisket av bestånden i Östersjön och jordbruket som behöver minska sitt näringsläckage. Säkrare oljetransporter finns också med på listan över saker som gärna får förverkligas.
För en hållbar utveckling är det viktigt att se till helheten och inte stirra sig blind på enskilda pusselbitar. Och inte skylla situationen på andra.
- Ålänningar är inget gott exempel per person, vi är snarare riktigt dåliga. Vi är ju också beroende av att vattnet runt Åland är bra. Blir det en grön soppa innebär det slutet för oss, säger Öhberg.

Musiken förenar

De senaste åren har fonden haft miljömässiga och etiska regelverk för sina investeringar.
Vid tillställningar som middagen i samband med prisutdelningen serveras ekologisk och närproducerad mat. På detta sätt vill fonden visa vad man står för.
Och när Östersjöfonden de två senaste åren ordnat konsert för Östersjön ute på Anders udde har gästerna tagit sig dit med busstransport.
- Musiken är en förenande länk och ett annorlunda sätt att nå ut med budskapet, säger Edgar Öhberg.
Det internationella samarbete kring Östersjön beskriver Öhberg som goda, men stundtals uddlösa, intentioner som inte riktigt räcker till. Han betonar dock vikten av samarbete. Östersjöns problem är för stora för att någon ska kunna lösa dem på egen hand.
Den viktigaste lösningen tror Öhberg är att enskilda individer börjar ställa krav och ger ett tydligt stöd åt politiker.
- Det handlar om attityder och insikter och det är svårt att förändra invanda mönster.
- Den ökande publiciteten gör nog att allmänheten vaknar i ökande utsträckning. Men det är viktigt att folk inte känner sig slagna i huvudet med vad som bör göras, utan att de själva får komma på vad de kan ändra på i sin livsföring. Med rätt metoder kan man få alla att göra lite mer, säger Edgar Öhberg.

Läs mer om hållbar utveckling och Östersjön
HELCOM (Helsingforskonventionen) - www.helcom.fi
Coalition Clean Baltic - www.ccb.se
Världsnaturfonden – www.wwf.se
Havsforskningsinstitutet - www.fimr.fi
Det naturliga steget – www.detnaturligasteget.se