Östra Finland får ett starkt universitet

 
Kuopio och Joensuu universitet har även tidigare bedrivit samarbete. Universiteten har under åren samarbetat bl.a. inom forskningssektorn, inom undervisning, inom rekrytering av studerande och inom utvärdering. I och med intensifierat samarbete kan servicen samlas och därmed blir även administrationen lättare. För studerande erbjuder det nya universitetet bredare möjligheter.
Gemensamma strukturer för fakulteter och institutioner utvecklas också i synnerhet vad beträffar ekonomiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och naturvetenskaper.
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2007/2211/resume.html