Over 300 har gjort bra betre!

 
Målet er å gjøre det nemmere for arbeidere med lang yrkeserfaring å bestå svenneprøve. Kravene som er at personen, som ønsker å gjennomgå realkompetansevurdering, skal oppfylle er å ha arbeidet innen for yrket i minst fem år og er blitt 25 år. En faglært person, faglærer og en studie- og yrkesveileder verdsetter fagkompetanser mot studieopplegg og veiledning i teori. Edda Jóhannesdóttir, som er studie- og yrkesveileder hos Iðan forteller at nå er det mange som ønsker å få svennebrev for å kunne dra til utlandet for å finne arbeide.  Siden prosjektet startet har 2007 har over 300 gjennomgått realkompetansevurdering og knapt 60 har bestått svenneprøve og fått svennebrev.