Over 40 søknader om utviklingsmidler er kommet inn

 

Vox utlyste utviklingsmidler til de offentlig godkjente nettskolene på 15 169 000, og det har kommet inn søknader på til sammen 27 848 713.  Søknadene blir ferdigbehandlet i slutten av januar 2014.  FuN behandler søknadene med innstilling til Vox.