Over 70 tusen islendinger deltok i utdanning i 2010

 
Fra år 2003 har stadig flere har beboere i alderen 16-74 deltatt i en eller annen form for utdanning. Og det er forholdsvis flere kvinner enn menn som tar utdanning, andelen av kvinner som deltok i undervisning, inklusive de som var registrerte i skoler i den aldersgruppen var 35,1 % i år 2010 mens andel menn i samme aldersgruppe aktive i utdanning var 27,8%. Det er flere kvinner som deltar i kurser, er i skole eller tar en annen form for utdanning. Forskjellen mellom kjønnene, som kun har grunnutdanning  og deltar i etter- eller videreutdanning er ikke like stor, mens andel kvinner som har tatt utdanning fra den videregående skolen er langt større en andel menn med samme utdannelsesbakgrunn.