Over tre hundrede deltok i åpningen av Det europeiske temaåret

 

Åpningskonferanser var en del av Islands part i prosjekter og arrangement som er knyttet til Europaåret 2012. Den var arrangert i samarbeide mellom Velferdsdepartementet, Landsforeningen for eldre og Rådet for eldre. 

Mere på islandsk: Velferdarraduneyti.is 

Artikkel om året i www.dialogweb.net