Övningsskolor ska höja kvaliteten i lärarutbildningen

 

Övningsskolor, som väljs ut av varje högskola, tar sedan emot ett stort antal lärarstudenter. Genom att samla studenter kan det byggas upp en organisation med kvalificerade handledare. Det blir också lättare för lärarutbildningen att följa upp praktikperioden när studenterna finns på färre skolor. Tanken är att erfarna, yrkesskickliga lärare ska kunna föra sina kunskaper vidare till nästa generation. Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholm, ska på regeringens uppdrag ta fram ett förslag till ett system med övningsskolor. Förslaget ska lämnas senast i juni 2012.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/15623/a/185155