Övrigt

 

Øvrigt

Fra ”pause til play”, pedagogisk entreprenørskap - et sporskifte i kriminalomsorgen?

Nordic Prison Education A Lifelong Learning Perspectiv

If convicted prisoners are to be offered education on equal terms with others in society, the right to education must be clearly stipulated in the legislation.www.norden.org/en/publications/publications/2009-536

Presentation på norsk (pdf)

Rapporter og undersøgelser


Riktlinjer för klientutbildning

Pdf

The Right to Education of Persons in Detention

FNs Human Rights Council drøftede på sit 11. møde situationen for undervisning i arresthuse. Baggrunden for drøftelsen var rapporten ” The right to education of persons in detention”. Rapportens fokus er retten til undervisning i arresthuse.Link (pdf)

Veje ind og ud af kriminalitet

Publicerat 2012
Denne bog giver et indblik i tidligere kriminelles egne historier om deres veje ind og ud af kriminalitet. Bogen bygger på en undersøgelse, som NIRAS har lavet for Socialstyrelsen. Undersøgelsen er bygget op omkring livshistorieinterview med 20 tidligere kriminelle. Analysen af fortællingerne fokuserer på det, som de tidligere kriminelle tillægger betydning og lægger vægt på i deres fortællinger

Analysen viser, at noget helt centralt for både vejene ind og ud af kriminaliteten er tilhørsforhold og anerkendelse. De unge lægger meget vægt på sociale fællesskaber og identitet i forhold til at være nogen og noget. Herudover spiller institutioner samt vold og stoffer også en afgørende rolle i mange livshistorier. Disse forhold vil være en rød tråd i bogen, hvor de vil blive udfoldet i forhold til de forskellige situationer, som de tidligere kriminelle befinder sig i.

Uppgiftslämnare: Per Thrane
E-post: Per.Thrane(ät)kriminalforsorgen.dkFoto: Magnus Fröderberg /norden.org
Foto: Magnus Fröderberg /norden.org