PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder.

 

I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder. Omkring 600 000 danskere i alderen 16-65 år har ifølge undersøgelsen mindre gode læsefærdigheder, hvilket ligger under gennemsnittet og er et tilbagefald i.f.t. en tidligere OECD undersøgelse i 1998. I forhold til IT færdigheder er Danmark placeret svarende til OECD gennemsnittet.

Der er i Danmark gode muligheder for at deltage i almen og faglig voksen efter- og videreuddannelse (EVU). Danmark er et af de lande med højst deltagelse i efter og videreuddannelse, men det er vigtigt at sikre et bedre udbytte af undervisningen de kommende år udtaler undervisningsministerChristine Antorini på baggrund af undersøgelsen. Regeringen har afsat en ekstra milliard kr. det kommen år til voksen efter og videreuddannelse for at styrke området.
Undersøgelsen i Danmark er gennemført af SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd.  under ledelse af forskningsleder Anders Rosdahl.

Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside 
Download undersøgelsen på SFIs hjemmeside.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk