PIPELINE Workshop

 

Workshoppens formål var at træne deltagerne til at bruge et publiceringsværktøj og et lærings system, der er særligt udviklet til fængselsundervisning. De to værktøjer er lagt på et sikkert server system, som derudover giver adgang til hjemmesider, der er forhåndsgodkendte.
Runar Oudmayer fra Mysen VGS, Norge, deltog i kurset og udtalte om systemet: ”Dette er et godt værktøj med mange pædagogiske muligheder. Begge værktøjer vil jeg installere på min skole indtil de kan bliver tilbudt på et større plan. Jeg ser store muligheder, hvis systemet kan bruges internationalt, så indsatte fra andre lande kan komme i kontakt med læringsmateriale og lærere fra deres hjemland”
Deltagerne arbejdede på et åbent system på hjemmesiden http://pipeline02.informatik.uni-bremen.de, hvor 3 rejsemagasiner blev publiceret.
Pipeline projektet afsluttes med en konference i Oslo den 13. og 14. september 2007. Tilmelding og information findes på www.fmho.no/pipeline.