PISA hæmmer nytænkning i uddannelsessystemet

 

Undersøgelsen, som er gennemført af et forskerkollegium under ledelse af Universitetet i Nordland i Norge på opdrag af Nordisk Ministerråd, viser at der findes klare visioner på politisk niveau med henblik på at styrke de unges kreative og innovative færdigheder. Der findes dog en række strukturelle og holdningsmæssige hindringer som stadig står i vejen for en implementering af disse visioner i skolesystemet.
 
Uddannelsessystemer, som gør elever og studerende kreative, fleksible og innovative er en af de vigtigste forudsætninger for at de nordiske lande skal kunne bevare deres konkurrencekraft i den globaliserede vidensøkonomi i de kommende år.
 
Undersøgelsen viser at der er mulighed for at reducere frafaldet ved hjælp af nye pædagogiske metoder i blandt andet naturfag og et øget fokus på praktiske og kreative fag som sløjd og musik.
 
Undersøgelsen påviser desuden at en øget brug at tests, såsom PISA, i mange tilfælde medfører at der lægges vægt på faktuel viden og mekaniske færdigheder på bekostning af problemorienteret uddannelse og kreativitet.
 
Läs mer på Norden.org