På spaning efter framtidens kompetensbehov

Prognostiseringsinformation om framtidens kompetensbehov utnyttjas inom yrkesutbildningen bl.a. vid revideringen av examensstrukturerna. Också högskolorna utnyttjar prognostiseringsinformation när de planerar och utvecklar innehållet i utbildningen.

 

Utbildningsstyrelsen genomförde ett riksomfattande projekt för prognostisering av yrkesinriktade kompetensbehov (2008–2012) som resulterade i en enhetlig modell för prognostiseringen. Projektet och modellen har nu utvärderats externt. 
 Enligt utvärderingen förbättrar modellen koordineringen av kvalitativ prognostiseringsinformation, sammanjämkar olika intressen och förstärker den framtidsorienterande verksamheten. Själva projektet sammanförde en bred grupp av sakkunniga för att reflektera över framtidens utmaningar och hur de kan mötas. 

Läs mera på Utbildningstyrelsens sidor: Ubs Nyhetsbrev | Ubs: Framtid & omvärld 
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi