Pædagogisk og didaktisk kvalitet i digitale læringsforløb for voksne

Danmarks evalueringsinstitut har i et litteraturstudie undersøgt udvalgte danske og engelske forskningsresultater om, hvad der kan skabe kvalitet i digitale læringsforløb for voksne i efter- og videreuddannelse.

 
Foto: www.pexels.com Foto: www.pexels.com

Danmarks evalueringsinstitut har i et litteraturstudie undersøgt udvalgte danske og engelske forskningsresultater om, hvad der kan skabe kvalitet i digitale læringsforløb for voksne i efter- og videreuddannelse. Resultaterne viser bl.a., at udbytte af e-læring og blended learning er sammenligneligt med tilstedeværelsesundervisning, hvis læringsplatformen er opdateret og indholdet er pædagogisk og didaktisk tilrettelagt, så det fremmer bl.a. deltagernes autonomi og indre motivation, gode relationer mellem deltagerne og mellem deltagere og lærere. Det kræver særlige kompetencer at arbejde på digitale læringsplatforme, og lærerne har brug for fortløbende kompetenceudvikling for at kunne bruge dem. 

Læs hæftet her.

Hæftet er en del af et igangværende større EVA projekt om Digitalisering af VEU. Flere reultater findes her.