Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og forskningsministeriet, UFM har besluttet at afsætte 17,5 millioner kr. til at styrke og udvikle faglighed og studiemiljøet på pædagoguddannelserne.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

I 2017 etablerede UFM en følgegruppe for pædagoguddannelsen med henblik på at analysere problemer og udvikle løsninger til at styrke kvaliteten i pædagoguddannelsen.

Følgegruppen fremlagde i juni en handleplan med 9 konkrete initiativer bl.a. styrkelse af studiekompetencer, mødepligt i starten af studiet samt mere krævende prøver. 

Den nye bevilling er en del den samlede handleplan.

Læs mere om bevillingen her og mere om handleplanen her.