Palkansaajan mahdollisuudet oppia työpaikalla parantuneet

 

Yli puolet palkansaajista (57 %) osallistui työnantajan maksamaan koulutukseen viime vuonna. Osuus on noussut 2000-luvun alusta kymmenellä prosenttiyksiköllä. Koulutuspäivien lukumäärä on sen sijaan jonkin verran laskenut.
Julkinen sektori panostaa työssä oppimiseen ja koulutukseen osallistumiseen selvästi enemmän kuin yksityinen. Ylemmät toimihenkilöt mieltävät mahdollisuutensa uuden oppimiseen selkeästi paremmiksi kuin alemmat toimihenkilöt tai työntekijät.
Tämä ilmenee vuoden 2012 Työolobarometrin ennakkotiedoista. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta. Se on tehty joka syksy vuodesta 1992 lähtien. Kattavampi raportti tuloksista julkaistaan myöhemmin keväällä 2013.

Lisää aiheesta: Tem.fi