Panostus työttömien ja pitkään sairauslomalla olleiden kansanopisto-opetukseen

 

Opiskelumotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit on tarkoitettu henkilöille, joilta puuttuu suorituksia peruskoulun oppimäärästä tai toisen asteen tutkinnosta. Opiskelumotivaatiota lisäävät kurssit kestävät enintään kolme kuukautta. Esikuntoutusta on järjestetty kansanopistoissa kokeiluhankkeena. Tavoitteena on auttaa pitkään sairauslomalla olleita ihmisiä lähemmäs työllistymistä.

Lisää tästä (ruotsiksi): HTML