Pär Sellberg - Valideringsnettverket

"Nettverket gir meg muligheter til å løfte blikket ovenfor de nasjonale spørsmål og innsikt i at det finnes flere ulike løsninger på de utfordringene som ligger framfor oss."
Pär Sellberg - Valideringsnettverket.

 

En stor del av NVLs virksomhet gjennomføres av tematiske nettverk. men hvilke mennesker sitter i disse nettverkene? I en serie intervju presenterer vi noen av nettverksmedlemene og først ut er Pär Sellberg som sitter i Valideringsnettverket. 

Valideringsnettverket har som oppgave å følge og bidra til utvikling av validering i de nordiske landene. Nettverkets medlemmene representerer arbeidslivet, utdanningssektoren, folkeopplysning og forskningsmiljøene. Det ble etablert i 2005.

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Vi skal ta frem en nasjonal strategi for validering i Sverige og i den sammenheng vil arbeidet som utføres i nettverket være verdifulle utgangspunkter. Arbeidet man gjør i nettverket med å implementere «Roadmap 2018 – Validation and the value of competences» kan direkte relateres til arbeidet mot en nasjonal strategi. Tidligere arbeid, der nettverket har vært styringsgruppen i ulike Nordplus-prosjekt gjeldene kvalitet i validering, kommer til å være aktuelle.
 
Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Et økt samarbeid mellom Veiledernettverket, Distansenettverket og Valideringsnettverket er en interessant utvikling der vi ser gode muligheter til synergier og erfaringsutbytte. Det å følge og implementere resultater fra pågående Nordplus-prosjekter med tanke på kompetanseutvikling for aktører i valideringsområde er et annet interessant område. I løpet av året kommer forskning til å initieres med utgangspunkt i ekspertnettverkets kvalitetsmodell.
 
Selv om du har et travelt tidskjema, sitter du fortsatt i et NVL-nettverk. Hvorfor?

Det gir meg muligheter til å løfte blikket ovenfor de nasjonale spørsmål og innsikt i at det finnes flere ulike løsninger på de utfordringene som ligger framfor oss. Nettverket gir også en mulighet til kollegial samarbeid og erfaringsutbytte på et nivå som sjelden tilbys i nasjonal sammenhenger. Kort sagt gir det muligheter til kontinuerlig å forbedre seg selv sammen med dyktige, kunnskapsrike og trivelige kollegaer fra andre nordiske land.
 
Har du noe du vil legge til/fortelle om?
Vi skal i løpet av året begynne å jobbe med forberedelsene til den andre «Validerings Bienalen» som vil ha oppstart i 2017.

Jeg vil trekke frem hvor bra NVL er som plattform for nordiske og internasjonale samarbeid.
Ekspertnettverkets synspunkter og deltagelse i ulike sammenhenger tas vel imot. Vi hadde sannsynligvis ikke fått samme gjennomslag for våre erfaringer om vi ikke hadde hatt dette samarbeidet i Norden gjennom NVL.