Paraplyorganisation föreslås för eftergymnasiala yrkesutbildningen

 
Utredningen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen har överlämnat sitt betänkande Eftergymnasiala yrkesutbildningar - beskrivning, problem och möjligheter. Bland annat föreslås att berörda utbildningar infogas i ett ramverk, en paraplyorganisation med uppgift att säkerställa kvalitet och effektiv resurshushållning.