Partnerskaber for ”Uddannelse for bæredygtig udvikling”

Et unikt bottom up og tværsektorielt samarbejde om uddannelse og bæredygtig udvikling.

 
 Partnerskaber for ”Uddannelse for bæredygtig udvikling” Fotograf: Klaus Holsting

Den danske undervisningsminister fik fredag den 16. september 2022 overrakt rapporten ”På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling”. Rapporten er første resultat af arbejdet med at udvikle en national handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling.

Den første inspiration til dette arbejde kom fra elev- og studenterbevægelser og den grønne kampagne for ”Uddannelser for fremtiden”. Der blev indkaldt til et samråd med Børne og undervisningsministeren og Forsknings- og uddannelsesministeren. Efter samrådet udarbejdede 12 personer en handlingsplan, og første fase fik støtte af Børne og Undervisningsministeren. Der blev dannet 8 partnerskaber på alle niveauer fra dagtilbud til lange videregående uddannelse samt voksen efter- og videreuddannelse og folkeoplysningen.

Det overordnede mål er: At sikre rammerne for, at alle elever, studerende og kursister på alle uddannelsesniveauer og -områder modtager uddannelse for bæredygtig udvikling med udgangspunkt i en helhedstænkning af institutionen, hvor bæredygtighed tænkes ind i både undervisning, drift, ledelse og samarbejde med det omgivende samfund.

Deltagere i hvert partnerskab har indsamlet viden og udarbejdet konkrete anbefalinger til, hvordan uddannelse for bæredygtig udvikling kan fremmes i Danmark gennem lovgivning, bekendtgørelser, partnerskaber, støttestrukturer mm. resultaterne er i rapporten, hvor styregruppen desuden har samlet fælles udfordringer. Ministeren vil fortsat støtte arbejdet, hvis partnerskaberne fortsætter og også lægger egne ressourcer i det.

NVL var aktivt i voksen- og efteruddannelse (VEU) partnerskabet.

Læs rapporten ”På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling”

Læs artikel fra Verdensmålene.org.