Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse

Initiativet er en del af handleplanen for uddannelse for bæredygtig udvikling, som blandt andet undersøger hvilke barrierer og muligheder, der er i arbejdet med uddannelse i bæredygtig udvikling i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

”Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse” er et af initiativerne i den handlingsplan for uddannelse for bæredygtig udvikling, som det Nationale råd for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) har sat i gang.

Rådet blev etableret i 2021 med det formål at sikre, at deltagere i uddannelser på alle niveauer ”modtager uddannelse for bæredygtig udvikling”, på en måde ”hvor bæredygtighed tænkes ind i både undervisning, drift ledelse og samarbejde med det omgivende samfund”, og at give kvalificeret vejledning til Folketinget og regeringen.

De 24 organisationer har organiseret sig i 8 partnerskaber, som i første omgang skal kortlægge barriere og muligheder, for at arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling. Der er bl.a. partnerskab for folkeoplysning, erhvervsuddannelser og for Voksen efter- og videreuddannelse.

Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse