Passion, praksis og eksperimenter i uddannelse – et svar på innovativ kompetenceudvikling?

For fjerde år løber Folkemødet af stablen i Allinge på Bornholm den 12-15. juni 2014. NVL deltager i Norden i Fokus’ stand på Folkemødet med debat om ’ø-samarbejde om voksenlæring’. Deltagerne i debatten er alle med i NVL’s ø-samarbejde mellem Bornholm, Gotland og Åland. Arrangementet finder sted lørdag den 14. juni kl. 10- 11 på Cirkuspladsen, NORDENs telt C17.

 
Passion, praksis og eksperimenter i uddannelse – et svar på innovativ kompetenceudvikling? Nikolaj Bock/norden.org

Deltagere:
Lars Goldschmidt, Tidligere direktør, DI (Dansk Industri)
Hans Jacob Binzer, Leder for CFU, Professionshøjskolen UCC Bornholm 
Christian Heide Pedersen, Centerleder, Kunstakademiet designskole Bornholm 
Maria Marquard, Dansk koordinator, NVL (Nordisk netværk for voksnes læring)

Ordstyrer:
Bjørn Haslund-Gjerrid, Projektleder, "Uddannelse til alle", Bornholm.

Du kan læse om Folkemødet på deres hjemmeside her og du kan se mere om debatarrangementet ’ø-samarbejde om voksenlæring’ her.
Læs mere om NVL’s netværk ’ø-samarbejde i Østersøen’ og følg netværkets arbejde på NVL’s hjemmeside.

Netværket har holdt to lokale seminarer. Det første, der handlede om innovation, entreprenørskab og læring, blev afholdt på Bornholm i efteråret 2013 og handlede. Det andet lokale seminar om digitale læringsrum er afholdt på Gotland i foråret 2014. Der afholdes et sidste lokalt seminar på Åland i sommeren 2014. Ø-samarbejdet afsluttes foreløbig med en fælles konference i efteråret 2014 om udvikling af ø-samfund i Østersøen.